zz-INFORMACJE OGÓLNE

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz stomatologii.

Zapewnia mieszkańcom kompleksową opiekę medyczną dzięki doświadczonej kadrze lekarskiej oraz wykwalifikowanemu personelowi pielęgniarskiemu.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością oraz komercyjnie.

Certyfikat ISO